Carrefour - Folder van 07.02.2024 tot 14.02.2024 - Pagina 1
Hier is pagina 1 van 20 pagina's van de Carrefour folder, geldig van 07.02.2024 tot 14.02.2024.Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volgende PaginaAndere inhoud van deze pagina

Deze tekst wordt automatisch gegenereerd, dus deze kan fouten bevatten.

us

Cf

or

EN

EH

GYOZA

EH]

Ef voorven szse

OR

M "Re

à

25

2x300 0

x

zi

ER

Lx

BT:

CÔTE D

=

Po

- 4

Ee

BR

2,

«

5

En

d

VOORDEEL 2,69€

Pens

VOORDEEL 0,79€

Fa

En

rennen

we

299€

5

€"

Bu Sen,

Skreihaasje met vel

gevangen in het

20

noordoostelijke deel

=

van de Atlantische Oceaan

100g

Prijs per kilo: 29;9Q€. 22€*

en

o

à

ë

2

bij aankoop

8

h

8

{

van minimum60€

|

fl

Fr

Î

VOORDEEL 1199€

8

in

ik

æ

11

99

punten

2tlessenvan75el

I

|

38008

|

001

|

|

tgeronderdsterkedrank.jeeggoed, tabak sgereiten

|

|

|

|

|

|

I

nv Da Vincisan 3: Bayrsunı Bulang, 30 Zaveriem

Ondememnenummer 448 826.95