Brico - Folder van 21.04.2021 tot 03.05.2021 - Pagina 1
Hier is pagina 1 van 4 pagina's van de Brico folder, geldig van 21.04.2021 tot 03.05.2021.Pagina : 1 2 3 4
Volgende PaginaAndere inhoud van deze pagina

Deze tekst wordt automatisch gegenereerd, dus deze kan fouten bevatten.

Nl

7

N

Lo

in

Ve

x

7

» |

4

ré |

B

Ll

ir

|

À

2 6 r

TN

É

it

ps

wf

A

a

1/

"SR

FN

"is

6

er

4,

Tee

ke

5

Le

». À

en Ba

"id

N

4

Ncr

r

fi

4

X

m

A

LJE PLANTEN

=

À

2

=

(TAS

Ene

5

{MET JE ECOCHE

Ans

sie

ER,

ee

var

SE CHEQUES Jee

En

[4 À

ig

=

Er

EE:

HE

ns

Fr,

or

É Ce

à

Le

a)

Geraniums

N

&

Vanaf

N

D

is

if

Le

ge

w

A

Pr

pw

Fr

ge

bd

5

eef

eh

a

EN

Ri

Re

per plant bij

aankoop

==

Ee

2

van 12

N

KR

Eu.

mie

Fe‘

A

F

Le

ee

e

=.

ve

F-

tn .

||

Aire

E

À

ap

at

a

Pi

A

a

N

7

ed

ee

En

ee

RS

5

a

=

Ex

a

eek

RS

Ee

BR

x

5

ns

ed

“Le

ü

a

D 6re

ne

[2

Eike

r-

LA

D

Er.

ei

=

*

& © ©

+

=

74

4%

F :

AY,

DANKZIJ JE KAART

CE

Ki BricoPlanit

HANG-

6

GERANIUM

%

CALIENTE

alas

Ÿ

H.45 cm.

Pot 3 25 cm.

WY oo

REF 5647147

-9,99°

F

Na

re

7

ee

en

Sp

Per plant

2

di

À

Per plant

4

er

nm.

u

À

CA

er:

&

GERANIUM XL

+

CALIENTE

Je

H. 25 cm.

Pot 819 cm.

Li

REF 5647036

KLIMGERANIUM rer 1826452

STAANDE GERANIUM zer 2174126

1,99 per plant (hetzij 1,66 per plant bij aankoop van 12)

w Zie voorwaarden op de laatste pagina.

*Buitenplanten